Niet alleen voor advies over gezonde voeding, maar ook indien je (preventief) dieetadvies nodig hebt, omwille van een ziekte of aandoening, is de diëtist de zorgverstrekker bij wie je betrouwbare raadgevingen kan verwachten.

  1. Wanneer raadpleeg je nu een diëtiste?
  2. De diëtist is al lang niet meer de persoon die je voedingsmiddelen verbiedt, integendeel, zij leert je op een aangename manier gezonde voedings- en leefgewoonten aan.
  3. De diëtist kan je ondersteunen en begeleiden bij het aanpassen van uw voedings- en leefgewoonten.
  4. Een diëtiste is de specialist als het over (klinische) voeding gaat. Zij heeft een diploma van bachelor in de voedings- en dieetkunde hetgeen haar in staat stelt wetenschappelijk onderbouwde informatie en advies te geven omtrent voeding(s-) en gezondheid(sproblemen), op maat van de cliënt/patiënt

Mijn verhaal

Daar “voeding” een veel besproken onderwerp is, denk maar aan cholesterol, superfood, light, glutenvrij, omega 3,…en dat iedereen moet eten om te leven, wist ik al van jongs af aan dat ik er meer wou van weten!

Ik studeerde af als diëtiste aan de hoge school H.T.I (nu Vives) te Brugge in 1996. Na deze 3 jaar bachelor volgde ik een 2-jaar durende pedagogische opleiding zodat ik met dit getuigschrift mijn kennis over voeding en diëten met anderen kon delen.

Hierna kon ik direct voltijds starten in het AZ West in Veurne, waar ik momenteel nog altijd actief ben.

Na er vele patiënten te hebben begeleid, met verschillende pathologieën, volgde ik een postgraduaat opleiding voor diabetes-educator.

Het jarenlang begeleiden en het contact met de mensen gaf me zoveel voldoening, dat ik besloten heb om ook buiten het ziekenhuis mensen te begeleiden.

Vragen? dejonghels@telenet.be