Ziekenfondsen

Ziekenfondsen (mutualiteiten) komen tussen in de vergoeding voor het consulteren bij een erkende diëtiste.

De hoeveelheid en de frequentie van deze vergoeding (terugbetaling) is afhankelijk van de soort ziekenfonds waar je bent op aangesloten.

Hier een overzicht:

Christelijke Mutualiteit:

Eénmalige tegemoetkoming van 40 euro met min. 4 sessies.

Met CM-Mediko Plan is er een extra tegemoetkoming. Indien je bent aangesloten bij CM-MediKo Plan is er een terugbetaling van 80 euro, met min. van 8 sessies, het eerste jaar.  De volgende jaren telkens 40 euro met min 4 sessies.

Bond Moyson: 

Je krijgt 50% van de kosten voor de consultaties terugbetaald, dit tot maximaal 250 euro (éénmalig). Op voorwaarde dat de consultaties op voorschrift van een arts/specialist gebeuren.

Liberale mutualiteit: 

De tussenkomst bedraagt 10 euro per consultatie, met een maximum terugbetaling van 6 consultaties per kalenderjaar. Dit komt dan op 60 euro per kalenderjaar.

Vlaams-neutraal ziekenfonds:

Je krijgt 10 euro terugbetaald per sessie met een  maximum van 50 euro per kalenderjaar.

Partena:

Personen die lijden aan een ernstige of chronische ziekte hebben recht op 8 bijkomende sessies. Dit zijn dan 12 sessies om de 2 kalenderjaren. Dit komt op 120 euro. Deze zijn: neoplastische aandoeningen, chronische nierinsufficiëntie, mucoviscidose, aids, kanker, anorexia/boulimie, ziekte van Crohn, hypertentie, hyperlipidemie & hypercholesterolemie, (hoge bloeddruk), diabetes of obesitas (= B.M.I. 30 en meer). Om de tegemoetkomingen te kunnen krijgen voor deze bijkomende sessies (bovenop het normale maximun van 4 sessies) heb je een medisch getuigschrift nodig. Je kan genieten van 40 euro terugbetaling voor 4 consultaties, dit om de 2 kalenderjaren.

Onafhankelijk Ziekenfonds:

De tussenkomst bedraagt 25 euro per kalenderjaar. Het aantal consultaties is onbeperkt.

Diabetespatiënten

Patiënten met een die aangesloten zijn bij het diabetes voortraject of het diabetes zorgtraject, hebben recht op terugbetaling bij een erkende diëtiste.

Bij het diabetes voortraject:

– er is volledige terugbetaling  voor 4 sessies (van ½ uur) per kalenderjaar,

– daarbij nog gedeeltelijke terugbetaling: 2 sessies (van 1/2uur) per kalenderjaar.

Bij het diabetes zorgtraject:

  • er is volledige terugbetaling voor 5 sessies (van ½ uur) per kalenderjaar,
  • daarbij mogelijkheid tot éénmalige bijkomende sessies, nl terug 5 sessies (van ½ uur)
  • daarbij nog gedeeltelijke terugbetaling: 2 sessies (van 1/2uur) per kalenderjaar.

Hiervoor is er telkens een voorschrift nodig van de huisarts.

Vragen? dejonghels@telenet.be